Ceník osobní asistence

Před započetím služby je vždy předem projednána smlouva s klientem, která obsahuje mimo jiné i přesnou specifikaci požadovaných služeb, jejich rozsahu a ceny.

CENÍK – PRO VŠECHNY KRAJE

PLATNÝ OD 1.1.2019
Ceník služeb osobní asistence Hodinová sazba
Základní cena za hodinu osobní asistence 130,- Kč / hodina
Základní cenu účtujeme na všechny služby, které jsou kratší než dvě hodiny a zároveň na všechny služby (i vícehodinové), které poskytneme o státních svátcích.
Noční a víkendové služby (Po – Pá od 22h do 6h + víkendy) v rozsahu 2 a více hodin 120,- Kč / hodina*
Denní služby poskytnuté v pracovní dny (Pondělí – Pátek od 6h do 22h) v rozsahu 2 a více hodin 110,- Kč / hodina*

*Nárok na cenu je podmíněn úhradou faktur ve splatnosti, pokud nejsou faktury hrazeny řádně a včas slevy nejsou poskytnuty
*Slevy není možné uplatnit na více kratších služeb poskytnutých v rámci jednoho dne

Platba za služby

Po celou dobu služby má u sebe klient výkaz služeb, kam po každé službě asistent zapíše – kdy služba proběhla a jak byla dlouhá. Na konci měsíce nebo po ukončení služby klient potvrdí svým podpisem počet, délku a kvalitu provedených služeb a asistent se postará o doručení výkazu Heweru. Kopie výkazu zůstane klientovi pro kontrolu.

Na základě tohoto výkazu vystavena faktura, kterou klient složenkou nebo převodem uhradí. Doba splatnosti je 18 dní ode dne vystavení faktury a to připsáním fakturované částky na účet organizace Hewer.

Začněte využívat osobní asistenci

Chcete se stát naším klientem? Zavolejte nám!

274 781 341
Po-Pá 8-12 a 13-16

Naše operátorka Vám poskytne informace o možnostech osobní asistence
a v případě zájmu Vám pomůže stát se naším klientem.

Nečekejte zbytečně na telefonu.
Nejlepší čas pro volání je odpoledne po 14 hodině

Doporučují nás

GTM-TH2GSD